zxqk.net
当前位置:首页 >> 五年级上册数学口算100 >>

五年级上册数学口算100

4.7+2.3= 4.5*2= 6.9-2.5= 7.2*0.8= 6*3.4= 0.62-0.32= 1.4*0.5= 0.75*100=0.02*0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100=0.75÷0.25= 0.125*8= 4.8÷0.3= 0.96÷2=0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6=3.6÷24= 0.8*1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=12.8÷4= 5.2÷13

7.2÷2.4= 0.0÷3.1= 6.4÷3.2= 2.9÷1.9= 3.6÷0.9= 0.2÷0.1= 13.1÷3.2= 0.4÷0.6= 12.4÷3.1= 3.4÷1.0= 8.9÷2.7= 4.9÷1.3= 5.0÷2.8= 8.0÷3.2= 1.5÷1.5= 6.2÷1.4= 4.0÷3

五年级口算竞赛题100道 9.5-7.3= 3.8+1= 0.95-0.05= 450+780= 3.1+0.3= 3+0.3= 630÷9= 4.5-0.4= 9.5-5= 110*9= 9.53-1.53= 9.5-0.5= 3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13= 4.5+4= 4-0.6= 0.95+0.05= 2.5+3.2= 0.74+0.16= 23*100= 9.8-4.8= 480÷

一 12*3= 15*7= 10*8÷16=二 56+47= 37*3= 649-112=三 75÷5= 17*15= (159+97)÷16 255,16 (四)62 ,387,12(五)2,819,1150 (六)8,100,2.75(七)743,91,1904 (

2.8*0.4= 1.12

2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2 4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35 4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14 30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18 5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4 10/1*9

.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40= 9 10.40*20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90*2

3.5+5.2= 6.4-3.6= 7.3-0.05= 5.68-5.6= 0.04+0.6=1.1-0.98= 9+1.3= 1-0.48= 7.25+2.05= 10-2.3= 3.6+0.4= 10-5.2= 2.63+0.8= 7.5-5= 6+2.4= 9-0.72= 4.3-3.1= 8.04+0.06= 0.2+4.9= 8.5-1.5= 3.6*0.4= 0.8÷2= 0.19*4= 6.2*0.9= 2.41*5.6= 4.6*0.32= 3.8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxqk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com