zxqk.net
当前位置:首页 >> 五年级小数脱式100道 >>

五年级小数脱式100道

六年级数学脱式计算带过程带答案 急急急 1.6÷ 3/8 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8)=1/6x0=02.4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 =(4/7+3/7)x5/9=1x5/9=5/93.5/2 -( 3/2 + 4/5 )=5/2-3/2-4/5=1-4/5=1/54.6 *( 1/2 + 2/3 )=6x1/2+6x2/3=3+4=75.8 * 4/5 + 8 * 11/5=8x(4/5+11/5)=8x

下面各题怎样算简便就怎样算.6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.23.82+2.9+0

5.4÷1.8+240*1.5=3+360=3639000÷72*(1.25*0.7*8)=9000÷72*7=125*7=87561-(1.25+2.5*0.7)=61-3=58 [(10-0.8)+9.85]-2÷0.125=19.05-2÷0.125=19.05-16=3.053^2*3.25678 3^3-5 12+5268.32-2569 123+456-52*8 789+456-78 181+2564)+2719

408-12*24 = 408 - 288 = 120 (46+28)*60 = 74 x 60 = 444042*50-17 = 2100- 17 = 208332+105÷5 = 32 + 21 = 53420*(327-238) = 420 x 89 = 37380(4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 9303.416÷(0.016*35) = 3.416 ÷0.56 = 6.10.8*[(10-6.76)÷1.2] = 0.8 x(3.

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.182.881÷0.43-0.24*3.520*[(2.44-1.8)÷0.4+0.15]28-(3.4+1.25*2.4) 2.55*7.1+2.45*7.1777*9+1111*30.8*〔15.5-(3.21+5.79)〕(31.8+3.2*4)÷5 31.5*4÷(6+3)0.64*25*7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2194-64.8÷1.8*0.936.

6048+975-3045 498*39 6048+75-3005 648*75-3005 6098+935-1045 404*24-758 1048+975-345 640*75÷35 878*29 68*975-345 9948+275-304 5690*6÷35 68+975-345 68+975÷345 648+75-35 685+975-345 68+975-345 48*975-304 548*

6x-0.4*6 = 9.6 118-2*( 4.1 + X ) = 55 4x +80 = 160 9.6÷X = 0.8 4.8-X = 3*( X + 6 ) 4.3X-1.5 + 3.2X = 4.52.7X-1.6 = 38.9 X÷4.5 = 20(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.

(2296+7344÷36)*2.4 1÷0.45÷0.90.36*[(2+3.8)÷0.04] (8-1.24)÷3 45*9.9 4.82*88+48.2*1.2 4.2*102-8.4 7.86-(5.63-0.86)-1.3733.02-(148.4-90.85)÷2.5(1÷+÷1)÷5.1

5.3*6.3+2.3= 4.4*7.3+5.3= 4*8.8+1.5= 4.1*0.8-0.2= 9.9*1.4+0.6= 6.4*2.4+3.6= 12.48-4*9.7= 9.8*1.3-0.3= 4.8*9.1-0.5= 2.9+0.6*7.5= 4.2*1.8-0.1= 8.6*6.5+6.4= 5.59-3*4.3= 0.2*5.6+2.5= 3.053-0.1*5.3= 9.4*8.4+5.8= 0.5*4.6+7.1= 6.908-1.3

lyxs.net | rxcr.net | jamiekid.net | zhnq.net | ncry.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxqk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com