zxqk.net
当前位置:首页 >> 小数乘分数计算题28个 >>

小数乘分数计算题28个

十道小数乘分数的计算题如下:5 x 4/5 6 x 1/9 7 x 1/5 8 x 2/7 9 x 2/5 10 x 1/2 11 x 3/5 12 x 5/7 13 x 8/9 14 x 1/8 15 x 5/9 对应答案如下:4 0.6 1.4 2.4 3.6 5 6.6 8.4 11.7 1.68 8.1

(1)6.3 * 0.6 = (2)8.8 * 4 = (3)1.2 * 0.9 = (4)2 * 0.7 = (5)9.9 * 0.7 = (6)2.2 * 5 = (7)9.6 * (25)9.7 * 0.4 = (26)7.7 * 0.7 = (27)7.2 * 5 = (28)7.9 * 0.3 = (29)6 * 6 = (30)5.7 * 0.3 =

4.5*0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5*3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36*0.22 = 2.8*4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45*2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4*5.48 = 13.42*4.73 = 9.65*8.12 = 7.23*1.2 = 6.3*12 = 2.14

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.

小学生简便计算的题:0.45*2.5= 0.8*1.25= 0.3*3.6= 0.3*0.3= 10*0.07= 0.3*1.4= 0.05*7= 0.92*0.4= 0.2*0.26= 0.14*4= 0.02*0.1= 1.2*0.3=0.2*0.4= 8.2+1.8= 100-35.22= 2.3*4=2.5*0.4= 2.4*5= 0.22*4= 3.25*0=0.9-0.52= 3.99*1= 0*3.52= 12.5*8

小数乘分数 一、思前想后,填补空白1、6*36表示 ,36*6表示 .2、 31* =* =0.5* =1 5255 3、10的5相当于20的 ,比15千克的3多3千克是 .4、比9.6的2多2的数是 .3 5、男生人数的4与女生人数同样多,是把 看作单位“1”. 6、8吨= 千克

2.5x3 3.1x5 2.1x9 8.9x20 6.8x3 5.5x5 2.5x4 0.125x4 3.3x4 5.7x4 6.5x7 2.2x4 3.5x5 4.6x6 255x0.125 3.6x7 3.5x7 3.2x2 3.4x2 9.8x2 0.125x3 2.24x6 2.7x5 2.8x9 9.9x0.001 55x0.6 35x0.8 44x0.9

5.6*2.9 3.77*1.8 0.02*96 5.22*0.3 9.99*0.02 4.67*0.9 5*2.44 1.666*6.1 9.432*0.002 5.6*6.5 4.88*2.9 5.61*4.3 8.9*2.4 5.5*55 9.77*0.02 1.384*5.1 8.78*83 2.6*61 0.059*0.2 4.268*1.7 57*5.7 9.46*2.85 17.8*6.4 1.5*4.9 2.5*0.88 5.555*5.2 2.22*3.33 7.658*85 36.02*0.3 56.78*8

3.5*3= 0.72*5= 2.05*4= 12.4*7= 2.3*12= 6.7*0.3= 2.4*6.2= 0.56*0.04= 6.7*0.3= 0.56*0.04= 3.7*4.6= 0.29*0.07= 6.5*8.4= 56*1.3= 3.2*2.5= 2.6*1.08= 0.

1.直接写出得数.(10分)0.8*25= 0*4.23= 0.57+0.43= 2.4*0.2= 0.02*500=2.8*10= 1.8*3.67=3、用简便方法计算下面各题.(16分)3.8*6.7+3.3*3.8 1.28*0.29-0.29*0.28

rprt.net | 4585.net | xcxd.net | snrg.net | gmcy.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxqk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com