zxqk.net
当前位置:首页 >> 100道脱式简便计算 >>

100道脱式简便计算

120+90= 543-306= 300÷12= 120*5= 12+18+14= 62+160+38= 14*60= 203-80= 50*15*4= 175-56= 250*8= 420*20= 25+67+75= 4500÷300= 25*38= 54+97= 560÷40= 145+55= 46+49+51= 9100÷70= 103*3= 28*99= 436+208= 323-197= 630÷45

打开百度 输入:脱式简便计算题带答案和过程 进行搜索 选择自己需要的文档进行保存

四年级下册计算题练习一、 计算下面各题.1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+1594、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29)7、154*8÷16 8、400÷25

7500÷25÷4=75oo÷(25X4)=75o0÷1OO

32*125*25 =4*8*125*25 =(4*25)*(8*125) =100*1000 =100000 9048÷26 =(2600+2600+2600+1248)÷26 =2600÷26+2600÷26+2600÷26+1248÷26 =100+100+100+48 =348 2881÷ 43 =(1290+1591)÷ 43 =1290÷43+1591÷43 =30+37 =67 3.2*42.3*

1.3/7 * 49/9 - 4/3 2.8/9 * 15/36 + 1/27 3.12* 5/6 2/9 *3 4.8* 5/4 + 1/4 5.6÷ 3/8 3/8 ÷6 6.4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 7.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9.9 * 5/6 + 5/6 10.3/4 *

(1)45.55-(6.82+15.55) (2)34.52-17.87-12.23(3)6.43-(1.4-0.57) (4)23.75-8.64-3.46(5)17.83-9.5-7.83-0.5 (6)5.38+88.2-2.38+1.8(7)27.38-5.34+2.62-4.66 (8)21.63-(8.5+9.63) (9)7.5-2.45+7.5+2.45 (10)0.9+0.99+0.999 (11)5.09-(0.09+1.23) (12)9.36-(4.

0+1=3/44+0=000

下面各题怎样算简便就怎样算.6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.23.82+2.9+0

6年级下脱式计算100道带答案带简便计算

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxqk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com