zxqk.net
当前位置:首页 >> 43乘15的竖式怎么写 >>

43乘15的竖式怎么写

832÷4=108; 108 4 832 8 32 32 0 602÷5=120…2; 120 5 602 5 10 10 2 43-15.7=27.3; 43 -15.7 27.3 验算:27.3 +15.7 43.0 , 64*85=5440; 64 *85 320 512 5440 , 103*5=515; 103 *5 515 验算: 103 5 515 5 15 15 0 .

29*43=1247

见下图

33*43=1419 33 * 43 99 132 1419

20乘15就是15乘以20,竖式如下: 20 x15 10020 300

24*43=1032 24 * 43 72 96 1032

43*37=1591,竖式过程请见图片

这里可不好说 这应该是4年级的题目吧?先写好竖式 然后试商,843*8=344,超过了342 把商改成7,在被除数的下面写上43乘7的积,为301 然后画一个横线,在横线的下面写上342减去301的差,41(注意数位对齐)342÷43=7…………41

504* 15

com/zhidao/wh%3d450%2c600/sign=7cb96e4c81d6277fe9473a3c1d083306/9345d688d43f87945f7ab2d9d41b0ef41ad53a44.jpg" esrc="http.hiphotos.com/zhidao/wh%3d600%2c800/sign=210c852a28738bd4c474ba3791bbabee/9345d688

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxqk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com